Tryb mapy:

   
Budynki mieszkalne
    Budynki szkolne
    Budynki szpitalne, domy opieki społecznej, domy dziecka
    Niechronione

    Poniżej 50 dB
    50-55 dB
    55-60 dB
    60-65 dB
    65-70 dB
    70-75 dB
    Powyżej 75 dB
    Poniżej 50 dB
    50-55 dB
    55-60 dB
    60-65 dB
    65-70 dB
    70-75 dB
    Powyżej 75 dB
    Poniżej 50 dB
    50-55 dB
    55-60 dB
    60-65 dB
    65-70 dB
    70-75 dB
    Powyżej 75 dB
    Poniżej 50 dB
    50-55 dB
    55-60 dB
    60-65 dB
    65-70 dB
    70-75 dB
    Powyżej 75 dB
    64 dB
    68 dB
    Tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych
    59 dB
    Tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych
    brak przekroczeń wartości dopuszczalnych
    0-10 dB
    10-20 dB
    ponad 20 dB
    Tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych
    brak przekroczeń wartości dopuszczalnych
    0-10 dB
    10-20 dB
    ponad 20 dB
    Tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych